Instytucje współpracujące z MLBKE:

Instytucje członkowskie:

 

Long-term cooperations:

Przemysł:

Współpraca krajowa:

  • AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics - prof. dr hab. Anna Ślósarczyk, dr hab. Aneta Zima

  • Cracow University of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology – prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr inż. Szczepan Bednarz, dr Tomasz Majka

  • Warsaw Medical University; I Faculty of Medicine – dr Martyna Seta

  • Cracow University of Economics – dr Mariusz Sołtysik, dr Magdalena Wojnarowska

  • Institute of Pharmacology PAS - Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, Dr. Jakub Staroń

  • Jagiellonian University, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science - dr hab. Zenon Rajfur

  • Jagiellonian University, Department of Crystallochemistry and Crystallophysics - prof. dr hab.Krzysztof Lewiński

  • Structural Biology Core Facility Malopolska Centre of Biotechnology, Kraków - Dr. Przemysław Grudnik

 

Współpraca międzynarodowa:

ikifp_logo.png
IFR_logo.jpg
UJ.png
ihar.png
Siegel_Uni_Marburg.png
agh.png
wimic.png
uek.png
katedra_proc_zarz.png
krakow_logo.png

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać