Tematyka badawcza:

 • Oksydoreduktazy zaanażowane w katabolizm cholesterolu

 • Badania spektrum substratowego enzymów i identyfikacja produktów reakcji 

 • Synteza steroidów i ich biotransformacja

 • Kinetyka stanu stacjonarnego i pre-stacjonarnego

 • Modelowanie kompleksów enzym-substrat

Metody:

 • Tlenowa i beztlenowa hodowla bakterii

 • Oczyszczanie enzymów metodami FPLC

 • Testy aktywności enzymatycznej oparte na metodach spektroskopowych i chromatograficznych

 • Kinetyka wstrzymanego przepływu dla połówkowych reakcji redoks

 • Wyznaczanie kinetycznego efektu izotopowego

 • Symulacje metodami dynamiki molekularnej kompleksów enzym-substrat

Dr Agnieszka Wojtkiewicz 

Pracownik IKiFP PAN od lipca 2011
Telefon: +48 12 6395 155,
Pokój: 237
E-mail: ncrugor@cyfronet.pl

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać