dr Anna Miłaczewska

Pracownik IKiFP od lipca 2010
Telefon: +48 12 6395 158,
Pokój: 234
E-mail: ncmilacz@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Mechanizmy reakcji enzymatycznych

Metody:

  • Metody chemii kwantowej (DFT)

  • Oprogramowanie do modelowania: Jaguar, Gaussian

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać