Dr inz. Magdalena Procner

Procownik IKiFP od maja 2019
Telefon: +48 12 6395 155,
Pokój: 237
E-mail: magdalena.procner@ikifp.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Badania kinetyki reakcji metodą zatrzymanego przepływu

  • Badania reaktywności porfiryn manganu (III) z wybranymi utleniaczami

  • Badania spektroskopowe i kinetyczne reakcji utleniania zanieczyszczeń organicznych na porfirynach manganu (III)

  • Przygotowanie nanowłókien polimerowych metodą elektroprzędzenia z roztworów polimerów

Metody:

  • Metoda zatrzymanego przepływu

  • Elektroprzędzenie

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać