dr inz. Mateusz Tataruch

Pracownik IKiFP od lipca 2010
Telefon: +48 12 6395 155,
Pokój: 237
E-mail: nctataru@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Immobilizacja enzymów kowalencyjnych

  • Charakterystyka kinetyczna substratów dla EBDH i PEDH

Metody:

  • Techniki spektroskopowe do badania aktywności enzymów z różnymi substratami oparte na fotometrycznym teście aktywności (UV / Vis)

  • Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorami DAD do oddzielania produktów reakcji katalizowanych przez EBDH, S25DH, AcmB i PEDH

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać