dr Maciej Guzik

Pracownik IKiFP: od pażdziernika 2015
Telefon: +48 12 6395 159,
Pokój: 233
E-mail: ncguzik@cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcze:

  • Bakteryjna produkcja polihydroksyalkanianów (PHA)

  • Funkcjonalizacja bakteryjnych PHA wybranymi lekami farmaceutycznymi (antybiotyki, steroidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne)

  • Estryfikacja cukru za pomocą monomerów PHA - (R) -3-hydroksykwasów

Metody:

  • Fermentacja bakteryjna

  • Genetyka molekularna

  • Kataliza enzymatyczna

  • Chromatografia gazowa i cieczowa

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać