Dr Piotr Waligórski

Kierownik laboratorium w  IFR PAN
Telefon: +48 12 4251 833 wew. 123
Pokój: 011
E-mail: p.waligorski@ifr-pan.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Rola i mechanizmy mikoryzy roślin
  • Wkład mikoryzowy w łagodzenie stresu związanego z suszą
  • Galasy

Metody:

  • Proteomika

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać