dr Tomasz Witko

Członek zespołu od: czerwca 2019
Telefon: +48 12 6395 159,
Pokój: 233
E-mail: tomasz.witko@ikifp.edu.pl

Tematy badawcze:

 • Biofizyka komórki

 • Biologia strukturalna komórki

 • Ruchliwość i migracja komórek

 • Mechanobiologia

 • Polimery biodegradowalne

 • Polihydroksyalkaniany - synteza i charakterystyka

Metody:

Wcześniejsze

 • Fermentacja bakteryjna

 • Mikroskopia jasnego pola

 • Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna

 • Biosensory

 • Barwienie fluorescencyjne komórek

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać