dr Monika Kula

Adiunkt
Telefon: +48 12 4251 833 wew. 219
Pokój:
E-mail: m.kula@ifr-pan.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Wpływ składu widmowego światła na fotosyntezę i fotomorfogenezę alg oraz skład chemiczny biomasy glonów

Metody:

  • Hodowla alg w bioreaktorach
  • Analiza kalorymetryczna (kalorymetria izotermiczna)
  • Analiza fluorymetryczna: pomiar aktywności fotosystemu II
  • Analiza spektrofluorymetryczna
  • Analiza spektrofotometryczna
  • Analiza spektrometryczna FT-Ramana
  • Ekstrakcja kwasów tłuszczowych
  • Mikroskopia optyczna i fluorescencyjna

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać