Prof. Andrzej Skoczowski

Profesor
Telefon: +48 12 4251 833 int. 130
Pokój:
E-mail: a.skoczowski@ifr-pan.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Odpowiedź roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe
  • Rola składu widmowego światła w odpowiedzi roślin na stres

Metody:

  • Proteomika

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać