mgr Anna Sekuła

Doktorantka
Telefon: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: ncsekula@cyfronet.pl

Tematyka badawcza:

  • Modelowanie mechazmu reakcji katalizowanej przez BSS

  • Badania pozostałych enzymów z klasy FAE

Metody:

  • Symulacje MD 
  • Modelowanie homologiczne
  • Modelowanie DFT mechanizmów reakcji w oparciu o modele klasterowe i QM:MM

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać