mgr inz. Agnieszka Winiarska

Doktorantka
Telefon: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: ncwiniar@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

Enzym wolframowej oksyreduktazy aldehydu z Aromatoleum aromaticum – badania mechanizmu reakcji katalitycznej metodami eksperymentalnymi i teoretycznymi, charakterystyka biochemiczna.

Metody:

  • Hodowla bakterii w warunkach beztlenowych;

  • Oczyszczanie enzymów metodą FPLC

  • Badanie aktywności enzymatycznej spektrofotometrycznie oraz z zastosowaniem HPLC-MS/MS

  • Badania mechanizmu za pomocą kinetycznego efektu izotopowego.

  • Symulacje MD

  • Modelowanie ścieżki reakcji metodami kwantowo-chemicznyi

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać