mgr inz. Justyna Prajsnar

Doktorantka
Telefon: +48 12 6395 155
Pokój: 237
E-mail: ncprajsn@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

 • Modyfikacja antybiotyków β-laktamowych pochodnymi bakteryjnymi w celu syntezy nowych leków w walce z bakteriami lekoopornymi
 • Biokatalityczna konwersja ketonów prochiralnych do chiralnych alkoholi przy użyciu dehydrogenazy PEDH
 • Kultury bakteryjne szczepów Pseudomonas putida na podłożach z innym źródłem węgla, do bioplastycznej biosynizacji
 • Transformacja kompetentnych komórek, ekspresja S-PEDH i R-PEDH w różnych szczepach Escherichia coli

Metody:

 • Spektroskopia UV-VIS
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa, HPLC / MS
 • Chromatografia gazowa i cieczowa

 • Kultury bakteryjne (płynne i stałe)

 • Kataliza enzymatyczna

 • Techniki FPLC i elektroforezy do oczyszczania enzymów

 • Transformacja genetyczna szczepów bakteryjnych

 • Bakterie modyfikowane genetycznie

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać