mgr inz. Michał Glanowski

Doktorant
Telefon: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: ncglanow@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Badania mechanizmy reakcji D1-dehydrogenaz 3-ketosteroidowych z Rhodococuss erythropolis i Sterolibacterium denitrificans
  • Kwantowo-chemiczne modelowanie ścieżek reakcji
  • homologiczne modelowanie struktury enzymów w oparciu o znaną sekwencję aminokwasów i znane struktury 3D podobnych enzymów
  • Kwantowo-mechaniczne modelowanie reakcji enzymatycznej w oparciu o model skupień centrum aktywnego

Metody:

  • Metody dynamiki molekularnej
  • Obliczenia kwantowo-chemiczne
  • Modelowanie QM:MM
  • Symulacje metodami QM:MM:MD
  • Symulacje kinetycznego efektu izotopowego

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać