mgr inz. Patrycja Wójcik

Doktorantka
Telefon: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: ncpwojci@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Hodowla rekombinowanych bakterii i oczyszczanie enzymów
  • Badania widma substratu AcmB i innych enzymów klasy KSTD
  • Badania kinetyczne reakcji enzymatycznych metodą zatrzymanego przepływu
  • Badanie mechanizmu z wykorzystaniem kinetycznego efektu izotopowego
  • Badania nad wykorzystaniem całych komórek bakteryjnych w syntezie chemicznej

Metody:

  • Metoda zatrzymanego przepływu
  • Kinetyczny efekt izotopowy
  • Fermentacja bakteryjna

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać