mgr Wojciech Snoch

Doktorant
Telefon: +48 12 6395 158
Pokój: 234
E-mail: ncsnoch@cyfronet.pl

Tematy badawcze:

  • Produkcja PHA w drodze fermentacji bakteryjnej

Metody:

  • Fermentacja bakteryjna
  • Kataliza enzymatyczna
  • Chromatografia gazowa i cieczowa

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać