top of page
Maciej_Guzik.jpg

dr hab. Maciej Guzik prof. IKiFP PAN 

Pracownik IKiFP: od pażdziernika 2015
Telefon: +48 12 6395 159,
Pokój: 233
E-mail: maciej.guzik@ikifp.edu.pl

Tematyka badawcze:

  • Bakteryjna produkcja polihydroksyalkanianów (PHA)

  • Funkcjonalizacja bakteryjnych PHA wybranymi lekami farmaceutycznymi (antybiotyki, steroidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne)

  • Estryfikacja cukru za pomocą monomerów PHA - (R) -3-hydroksykwasów

Metody:

  • Fermentacja bakteryjna

  • Genetyka molekularna

  • Kataliza enzymatyczna

  • Chromatografia gazowa i cieczowa

bottom of page