top of page
Anna_Kluza.jpg

Dr Anna Kluza


Telefon: +48 12 6395 158
Pokój: 234
E-mail: nckluza@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Związek między budową białka a pełnionymi przez nie funkcjami

Metody:

  • Chromatografia cieczowa białek
  • Analiza stabilności białka za pomocą TSA

  • Krystalografia rentgenowska

  • Oznaczanie aktywności enzymatycznych

bottom of page