top of page
Patrycja_Wójcik.jpg

mgr inz. Patrycja Wójcik

Doktorantka
Telefon: +48 12 6395 156
Pokój: 236
E-mail: ncpwojci@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Hodowla rekombinowanych bakterii i oczyszczanie enzymów
  • Badania widma substratu AcmB i innych enzymów klasy KSTD
  • Badania kinetyczne reakcji enzymatycznych metodą zatrzymanego przepływu
  • Badanie mechanizmu z wykorzystaniem kinetycznego efektu izotopowego
  • Badania nad wykorzystaniem całych komórek bakteryjnych w syntezie chemicznej

Metody:

  • Metoda zatrzymanego przepływu
  • Kinetyczny efekt izotopowy
  • Fermentacja bakteryjna
bottom of page