top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Szaleniec

Otwarte stanowisko doktoranta - badania XRD i biochemiczne nad wybranymi enzymami żelazowymi

Mamy przyjemność ogłosić dostępność stanowiska doktoranta w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna. Badania bedą prowadzone w ramach grantu NCN pt. "Mechanizmy cyklizacji związków czynnych biologicznie katalizowane przez enzymy zależne od żelaza" (2022/45/B/ST4/01411).


Celem projektu jest przebadanie wybranych enzymów żelazowych katalizujących reakcje cyklizacji.
Projekt ten obejmuje ekspresję białka w E. coli i jego oczyszczanie z użyciem chromatografii powinowactwa do jonów Ni(II) oraz metody sączenia molekularnego. Dla oczyszczonego preparatu białkowego wykonane zostaną badania kinetyki enzymatycznej w warunkach stacjonarnych, badania szybkiej kinetyki metodą zatrzymanego przepływu oraz metodą szybkiego zamrażania. Dla mrożonych próbek wykonywane będą (we współpracy) badania metodą spektroskopii Mossbauera. Podjęte zostaną próby krystalizacji białka oraz wyznaczenia jego struktury metodami rentgenograficznymi. Dodatkowo planowane są pomiary metodami czasowo-rozdzielczej seryjnej krystalografii rentgenowskiej (na synchrotronie) celem poznania struktury przestrzennej produktów pośrednich tworzących się w miejscu aktywnym enzymu w trakcie cyklu katalitycznego.

Badane enzymy katalizują interesujące przemiany chemiczne prowadzące do związków biologicznie czynnych.


Wymagania

Praktyczna wiedza z zakresu produkcji i oczyszczania białek, znajomość biochemicznych metod badawczych.


Stypendium

W ramach stanowiska doktorant będzie otrzymywał stypendium KISD plus stypendium z projektu NCN.


Kontact

Prof. Tomasz Borowski - email tomasz.borowski@ikifp.edu.pl

13 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page