top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Szaleniec

Patrycja Wójcik uzyskuje stopień doktora nauk chemicznych z wyróżnieniem


W dniu 27 września 2022 w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Patrycji Wójcik. Praca pt. "Bakteryjne Δ1-dehydrogenazy 3-ketosteroidowe – struktura, mechanizm reakcji i zastosowanie w biokatalitycznym odwodornieniu leków steroidowych" dotyczyła badań wykonywanych w ramach projektu NCN OPUS i była wykonywana w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed.
29 września Rada Naukowa Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN nadała pani Patrycji Wójcik tytuł doktora nauk chemicznych oraz zdecydowała się wyróżnić jej pracę doktorską.


Gratulujemy pani doktor Wójcik!

69 wyświetleń0 komentarzy

コメント


bottom of page