mgr inz. Adam Szeligowski

Naukowiec w projekcie TMS
Telefon: +48 12 6395 155
Pokój: 233
E-mail: ncszeli@cyfronet.pl

Tematy badawcze:

  • Produkcja PHA w drodze fermentacji bakteryjnej

Metody:

  • Fermentacja bakteryjna

Co robimy

 Naszym celem jest łączenie potencjału Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Fizjologii Roślin w dziedzinie biochemii i biotechnologii

Nasze projekty

Członkowie laboratories ubiegają się o krajowe i międzynarodowe projektu by realizować ambitne cele badawcze

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na współpracę z naukowcami i przedsiębiorcami w ramach biegnących projektów jak również w zakresie zupełnie nowych kierunków badawczych

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych badań lub dostępu do aparatury nie wahaj się do nas napisać