top of page

​Badane systemy biopolimerowe:
  • Bakteryjna produkcja polihydroksyalkanianów (PHA)
  • Funkcjonalizacja bakteryjnych PHA wybranymi lekami farmaceutycznymi (antybiotykami, sterydami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi)

  • Estryfikacja cukru z monomerami PHA –
    (R )-3-hydroksykwasy

electron microscope micrograph of bacteria filled with bioplastic spheres

Badania IFR PAN:

bottom of page