top of page

Badania nad alergennością białek 

Białka glutenu: gliadyny i gluteniny – badanie struktur drugorzędowych

Białka glutenu pszenicy są powszechnie znane jako czynniki alergizujące, odpowiedzialne za wywoływanie szeregu objawów alergicznych u osób cierpiących na nietolerancję glutenu. Poważny, społeczny problem nietolerancji glutenu potęguje fakt, że gluten występuje w ogromnej większości artykułów spożywczych (zwłaszcza w wypiekach) i w konsekwencji odgrywa istotną rolę w żywieniu człowieka. Wszystkie warianty aktywności immunologicznej glutenu są silnie związane ze składem chemicznym i budową białek glutenowych, które klasyfikuje się w dwie grupy: gliadyny i gluteniny.

W trakcie prowadzonych aktualnie badań dokonujemy analizy białek gliadynowych wyekstrahowanych z dwóch, blisko spokrewnionych genotypów pszenicy ozimej: wasko.gl+ (zawierający pełny zestaw frakcji białek gliadynowych) i wasko.gl− (zawierający ten sam zestaw gliadyn, za wyjątkiem ω-gliadyn). Celem eksperymentów jest wyjaśnienie, czy i w jaki sposób eliminacja ω-frakcji z kompleksu αβγω-gliadyn wpływa na struktury drugorzędowe pozostałych αβγ-gliadyn ).

Fig.4_corr2.jpg

Publikacje poświęcone temu tematowi:

  1. Stawoska I., Wesełucha-Birczyńska A., Skoczowski A., Dziurka M., Waga J. 2021. FT-Raman Spectroscopy as a Tool to Study the Secondary Structures of Wheat Gliadin Proteins. Molecules, 26, 5388. https://doi.org/10.3390/molecules26175388; https://www.mdpi.com/journal/molecules

  2. Skoczowski A., Obtułowicz K., Czarnobilska E., Dyga W., Mazur M., Stawoska I., Waga J. 2017. Antibody reactivity in patients with IgE-mediated wheat allergy to various subunits and fractions of gluten and non-gluten proteins from ω-gliadin-free wheat genotypes. Ann Agr Env Med. 229—236. DOI: 10.5604/12321966.1233572

  3. Waga J., Skoczowski A. 2014. Development and characteristics of ω-gliadin-free wheat genotypes. Euphytica, 195(1), 105-116. DOI: 10.1007/s10681-013-0984-1

 

Alergenność pyłków brzozy. Białko Bet v1 - struktury drugorzędowe

Alergia na pyłki (pyłkowica) staje się coraz większym problemem dla ludzi, zwłaszcza w regionach, w których poziom zanieczyszczenia powietrza wzrasta z powodu ruchu ulicznego i systemów grzewczych. Czynniki te mogą również wpływać na aktywność fizjologiczną roślin, powodując zmiany w alergenności pyłków.

Tematyka prowadzonych badań dotyczy wpływu zanieczyszczeń powietrza na skład chemiczny pyłku brzozy oraz na struktury drugorzędowe białka Bet v1, które jest wskazywane jako najbardziej alergizujące. Stosujemy spektroskopię FT-Raman i analizę pasma amidowego I do oceny struktur drugorzędowych białka oraz do oceny zmian składu chemicznego ziaren pyłku brzozy zebranych ze zurbanizowanych i niezurbanizowanych rejonów południowej Polski.

bottom of page