top of page

Proteomika

Białka są jedną z najważniejszych grup związków chemicznych wchodzących w skład żywych organizmów. Przebieg większości reakcji chemicznych zachodzących w żywym organizmie zachodzi przy udziale specyficznych enzymów. Poza enzymami, w skład komórki wchodzi wiele innych białek pełniących funkcje strukturalne, czy zapasowe. W żywej komórce znajdują się tysiące różnych białek, zaangażowane są one w przebieg wszystkich procesów fizjologicznych. Analiza składu białkowego badanych organizmów pozwala na odkrycie nieznanych wcześniej i nieprzewidywanych teoretycznie interakcji, oraz funkcji poszczególnych białek. Analizy jakościowe i ilościowe całości białek w badanym organizmie, tkance, czy komórce noszą nazwę proteomiki.

Badania proteomiczne prowadzone są z użyciem elektroforezy dwuwymiarowej i spektrometrii masowej MALDI TOF.

Badania proteomiczne prowadzone w Laboratorium obejmują badania interakcji między organizmami (badania nad galasami), reakcji roślin na działanie suszy (zboża, rośliny strączkowe) i innych. Techniki proteomiczne wykorzystywane są także do badań właściwości białek uzyskanych w eksperymentach biotechnologicznych. Uniwersalność technik proteomicznych pozwala na wykorzystanie ich w większości prac nad materiałem żywym.

bottom of page