top of page

Wpływ stresu abiotycznego na morfologię i skład chemiczny roślin

Badania we wskazanej tematyce dotyczą wpływu abiotycznych czynników stresowych (np. temperatury, światła, nadmiaru lub deficytu wody, wiatru, zanieczyszczeń chemicznych środowiska) na funkcjonowanie organizmów roślinnych. Prowadzone przez nas badania, głównie na modelowej roślinie Platycerium bifurcatum, dotyczą wpływu wybranych czynników stresowych na morfologię i fizjologię tropikalnej paproci epifitycznej.

Publikacje poświęcone temu tematowi:

  1. Pu Oliwa J., Skoczowski A. 2019. Different response of photosynthetic apparatus to high–light stress in sporotrophophyll and nest leaves of Platycerium bifurcatum. Photosynthetica, 57(1): 147-159, DOI: 10.32615/ps.2019.037

  2. Oliwa J.,Stawoska I., Janeczko A., Oklešková J., Skoczowski A. 2019. Response of the photosynthetic apparatus in the tropical fern Platycerium bifurcatum to increased ozone concentration. Photosynthetica 57(4): 1119-1129. DOI: 10.32615/ps.2019.117

  3. Oliwa J., Skoczowski A. 2019. The high red/far-red ratio supports the acclimation of fern Platycerium bifurcatum to high-light. Acta Biologica Hungarica (Biologia Futura), 70(3), 185–197. DOI: 10.1556/019.70.2019.23

  4. Skoczowski A., Rut G., Oliwa J., Kornas A. 2020. Sporulation modifies the photosynthetic activity of sporotrophophyll leaves of Platycerium bifurcatum. Photosynthetica 58 (SI): 303-311. DOI: 10.32615/ps.2019.176

  5. Macioszek V.K., Gapińska M., Zmienko A., Sobczak M., Skoczowski A., Oliwa J., Kononowicz A.K. 2020. Complexity of Brassica oleracea–Alternaria brassicicola Susceptible Interaction Reveals Downregulation of Photosynthesis at Ultrastructural, Transcriptional, and Physiological Levels. Cells, 9, 2329; doi:10.3390/cells9102329

  6. Skoczowski A., Odrzywolska-Hasiec M., Oliwa J., Ciereszko I., Kornaś A. 2021. Ecophysiological Variability of Alnus viridis (Chaix) DC. Green Alder Leaves in the Bieszczady Mountains (Poland). Plants, 10, 96. https://doi.org/10.3390/plants10010096

  7. Macioszek V.K., Sobczak M., Skoczowski A., Oliwa J., Michlewska S., Gapińska M., Ciereszko I., Kononowicz A.K. 2021. The Effect of Photoperiod on Necrosis Development, Photosynthetic Efficiency and ‘Green Islands’ Formation in Brassica juncea Infected with Alternaria brassicicola. Int. J. Mol. Sci., 22(16), 8435; https://doi.org/10.3390/ijms22168435

bottom of page