top of page

Aparatura do badań biochemicznych

Mikrobiologiczna:

 • Fermentor Biostat A (2x5L) (Sartorious stedim)

 • Fermentor 2x5L (Control flow)

 • Inkubator z wytrząsarką Binder

 • 2 x inkubatory z wytrząszarką MaxQ ™ 6000 Thermo Scientific ™ 

 • Inkubator z wytrząsarka New Brunswick Excella E24R

 • Dwa inkubatory z wytrząsarką LabCampanion (ISS-4075R)

 • Autoklaw Tuttnauer D-line 5075 ELV

 • Homogenizator ultradźwiękowy Sonics Vibra-Cell VCX500 

 • Homogenizator wysokociśnieniowy EmulsiFlex-C3 (Avestin)

 • Preparatywna wirówka Hettich RotoSilenta 630 RS - 6 x 1L

Oczyszczanie białek:

 • Laboratorium zimny-pokój 

 • Komora rękawicowa (COY) z  FPLC do oczyszczania białek FPLC AKTApurifier UPC 10 z detektorem UPC-900 UV i kolektorem frakcji

 • Preparatywny chromatograf FPLC NGC Quest 10 Plus system (Biorad)

 • Chromatograf GE AKTA Start

 • Ultrawirówka z zestawem rotorów (Beckman)

 • Wysokoobrotowa wirówka Hermle Z36HK

 • Koncetrator próżniowy próbek (Labconco-USA)

 • Liofilizator (Labconco-USA)

 • Lodówki głębokiego zamrażania (-70°C)

 • Lodówki ultra-wysokiego zamrażania PLATINUM Next V -86°

Analityczna:

 • HPLC z detekcją:

  • UV-Vis (200-800 nm),

  • fluorescencyjną (200-800 nm)

  • elektrochemiczną (COULOCHEM II).

 • Agilent 1100 VL LC-MS z:

  • detektorem DAD,

  • źródłem jonów AP-ESI (Atmospheric Pressure Electrospray Ionization).,

  • źródłem jonów APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization).

 • Chromatograf z detektorem UV-VIS (Shimadzu) do GPC

 • Agilent 1290 Infinity UHPLC with 6460 Triple Quad MS/MS (QQQ) wyposażony w:

  • detektor DAD ,

  • źródło jonów AP-ESI (Atmospheric Pressure Electrospray Ionization).,

  • źródło jonów APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization).

 • Elektroforeza kapilarna z detektorem DAD (Hewlett Packard)

 • Chromatograf gazowy Varian CP-3800 z detektorami TCD i FID 

 • Systemy do żelowej elektroforezy pionowej białek i poziomej DNA (Bio-Rad) 

 • Zestaw SUBMINI do szybkiej elektroforezy DNA 

 • Zestaw do ekstrakcji SPE (Baker)

 • CFX Connect Real-Time PCR Detection System

 • Mikroskip Olympus SZX10

Aparatura biofizyczna

 • Spektrofotometry UV/Vis z termostatowanymi holderami na kuwety:

  • Spektrofotometr UV/vis Shimadzu UV-1280 z termostatem Peltiera w komorze rękawicowej

  • SpektrofotometrUV/vis Shimadzu UV-2700 z termostatem Peltiera i przystawką RX 2000 stopped-flow (Photophysics)

  • Czytnik mikropłytek Epoch (BioTek Instruments)

 • CFX Connect Real-Time PCR Detection System

 • Izotermiczny kalorymetr titracyjny - Thermal Activity Monitor (TAM III, Thermometric) z :

  • 4 ml ampułową jednostką mikrokalorymetryczną,

  • 4 ml połączonymi podwójnymi ampułami do pomiarów przepływu i mieszania,

  • 4 ml ampuły perfuzyjno-titracyjne,

Zaplecze do modelowania 

 • Dostęp do PL-GRID w ramach Akademickiego Centrum CYFRONET - Gaussian 2016, Turbomole, Amber, etc. 

 • Klaster komputerowy IKiFP PAN wyposażony w oprogramowanie:

  • ​Gaussian 09,

  • Turbomole,

  • Jaguar,

  • Yassara,

  • Molcas Programs for classical simulations: Amber, NAMD2, AutoDock, Modeller

 • Oprogramowanei Dynochem do modelowania bioprocesów i skalowania (Scale-Up Systems)​

bottom of page