top of page

Lista projektów realizowanych w JLBEC

pha_Lider.jpg

Lider VII - "Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowań medycznych"

Celem projektu jest produkcja nowych funkcjonalizowanych biopolimerów do zastosowań medycznych. Poliestry bakteryjne, polihydroksyalkaniany (PHA), będą modyfikowane przez biokatalityczną estryfikację antybiotykami, steroidami i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Maciej_Guzik.jpg

dr Maciej Guzik

Fermentor_TMS.jpg

TechMatStrateg II - “Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych ”

Projekt opracowania technologii biorafinacji olejów roślinnych na zaawansowane materiały kompozytowe. Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie linii demonstracyjnej, modułu biorafineryjnego do produkcji unikalnej linii polimerów bakteryjnych – PHA.

Maciej_Guzik.jpg

dr Macej Guzik

Aor-filament9protomers'.png

OPUS 26 - “Wolframowa Oksydoreduktaza Aldehydów - nowa  hydrogenaza.  Badania mechanizmu reakcji
i potencjalnych zastosowań biokatalitycznych.

Celem projektu jest wyjaśnienie mechanizmu katalitycznego wolframowej oksydoreduktazy aldehydów oraz jej pobocznej aktywności hydrogenazy. Celem projektu jest również znalezienie praktycznych zastosowań enzymu w biotechnologii i chemii precyzyjnej. 

Maciej_Szaleniec.jpg

Profesor Maciej Szaleniec

bss.jpg

Beethoven Life FAEREACTION - “Struktura i funkcja enzymów glicynowo-rodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowanie

Celem projektu jest przebadanie biochemii i poznanie mechanizmów reakcji katalitycznych dla nowej klasy enzymów katalizujących rodnikową addycję fumaran do szerokiej gamy chemiczne inertnych węglowodorów. 

Enzymy dodające fumaran (fumarate-adding enzymes - FAE) stanowią podklasę tzw. enzymów glicyno-rodnikowych. W projekcie zastosujemy kombinacje technik eksperymentalnych i teoretycznych by poznać ich biochemię. Mamy zamiar również opracować nowy cało-komórkowy system biotechnologiczny wykorzystujący FAE. 

Maciej_Szaleniec.jpg

Profesor Maciej Szaleniec

SonataMG2.jpg

Sonata  - „ Biosynteza nowych estrów laktozy poprzez lipazy. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwnowotworowych.

Dlaczego mielibyśmy zajmować się tworzeniem tak egzotycznych cząsteczek zbudowanych z monomerów laktozy serwatki i polihydroksyalkanianów? Powszechnie wiadomo, że komórki rakowe zjadają cukry bardziej zachłannie niż normalne komórki, a nasze nowe związki są zbudowane z cukru. Ponadto naukowcy wykazali, że po wchłonięciu przez komórkę estry cukrów całkowicie zakłócają system produkcji energii. Co więcej, irlandzkie badania wykazały, że dodanie monomeru PHA do leku przeciwnowotworowego znacznie poprawia jego działanie terapeutyczne. Te fakty dają dość optymistyczną przesłankę, że jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia nie tylko nowego leku do walki z rakiem, ale także wyposażenia społeczeństwa naukowego w metody otrzymywania nowych estrów. i ich charakterystyka.

Maciej_Guzik.jpg

dr Maciej Guzik

Chlebki.jpg

HYPFLO - „Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy”

Celem projektu jest opracowanie metody wytwarzania pieczywa i wyrobów cukierniczych, w których właściwości alergizujące gliadyn i glutenin zostaną obniżone o około 80%-90%, dzięki czemu wymienione klasy środków spożywczych staną się bezpieczne, zdrowe i przydatne w żywieniu osób z alergią na gluten. Oczekiwany efekt końcowy zostanie osiągnięty przy zastosowaniu rozwiązań aplikacyjnych o charakterze genetycznym, agrotechnicznym i technologicznym.

Andrzej_Skoczowski_edited.jpg

Professor Andrzej Skoczowski

bottom of page