top of page

Instytucje współpracujące z MLBKE:

Instytucje członkowskie:

 

Długoterminowe współprace:

Przemysł:

Współpraca krajowa:

  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków - prof. dr hab. Anna Ślósarczyk, dr hab. Aneta Zima

  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Krakowska   – prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr inż. Szczepan Bednarz, dr Tomasz Majka

  • Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny  – dr Martyna Seta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – dr Mariusz Sołtysik, dr Magdalena Wojnarowska

  • Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk  - prof. dr hab. Andrzej Bojarski

  • Wydział Fizyki, Astronomii i Insformatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński - dr hab. Zenon Rajfur

  • Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UJ - prof. dr hab. Tomasz Gosiewski

  • Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki, Uniwersytet Jagielloński - prof. dr hab.Krzysztof Lewiński

  • Structural Biology Core Facility Malopolska Centre of Biotechnology, Kraków - Dr. Przemysław Grudnik

 

Współpraca międzynarodowa:

ikifp_logo.png
IFR_logo.jpg
UJ.png
ihar.png
pk.png
Siegel_Uni_Marburg.png
agh.png
wimic.png
uek.png
katedra_proc_zarz.png
krakow_logo.png
bottom of page