top of page

Tematyka badawcza:

 • Oksydoreduktazy zaanażowane w katabolizm cholesterolu

 • Badania spektrum substratowego enzymów i identyfikacja produktów reakcji 

 • Synteza steroidów i ich biotransformacja

 • Kinetyka stanu stacjonarnego i pre-stacjonarnego

 • Modelowanie kompleksów enzym-substrat

Metody:

 • Tlenowa i beztlenowa hodowla bakterii

 • Oczyszczanie enzymów metodami FPLC

 • Testy aktywności enzymatycznej oparte na metodach spektroskopowych i chromatograficznych

 • Kinetyka wstrzymanego przepływu dla połówkowych reakcji redoks

 • Wyznaczanie kinetycznego efektu izotopowego

 • Symulacje metodami dynamiki molekularnej kompleksów enzym-substrat

Dr Agnieszka Wojtkiewicz 

Pracownik IKiFP PAN od lipca 2011
Telefon: +48 12 6395 155,
Pokój: 237
E-mail: agnieszka.wojtkiewicz@ikifp.edu.pl

Agnieszka_Wojtkiewicz.jpg

ORCID: 0000-0001-7521-2233

Wybrane publikacje:

 • P. Wójcik, M. Glanowski, A. M. Wojtkiewicz, A. Rohman, M. Szaleniec, "Universal capability of 3‑ketosteroid Δ1‑dehydrogenases to catalyze Δ1‑dehydrogenation of C17‑substituted steroids", Microb. Cell Fact., 20 (2021) 119

 • A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, M. Procner, M. Flejszar, M. Oszajca, M. Hochołowski, M. Tataruch, B. Mrugała, T. Janeczko, M. Szaleniec, "The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 202 (2020) 105731

 • M. Tataruch, P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, K. Zaczyk, K. Szymańska, M. Szaleniec, "Application of Immobilized Cholest-4-En-3-One Δ1-Dehydrogenase from Sterolibacterium Denitrificans for Dehydrogenation of Steroids", Catalyst, 10(12) (2020) 1460

 • P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, M. Tataruch, J. Morzycki, M. Szaleniec, "Sposób wytwarzania (25R)-spirosta-1,4-dien-3-onu z diosgenonu", Polish Patent Application P.433249 (13.03.2020)

 • A. Rugor, M. Szaleniec, J. Staroń, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanej witaminy D3 (kalcyfediolu)", Polish Patent PL 235932

 • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039

 • M. Malinowska, B. Miroslaw, E. Sikora, J. Ogonowski, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Pasikowska-Piwko, I. Eris, "New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage", PLoS ONE, 14 (2019) e0214216

 • P. Kalimuthu, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, P. V. Bernhardt, "Electrocatalytic Hydroxylation of Sterols by Steroid C25 Dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", Chem. Eur. J., 24 (30) (2018) 7710-7717

 • M. Szaleniec, A. M. Wojtkiewicz, R. Bernhardt, T. Borowski, M. Donova, "Bacterial steroid hydroxylases: enzyme classes, their functions and comparison of their catalytic mechanisms", Appl. Microbiol. Biotechnol., 102(19) (2018) 8153-8171

 • A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedzialkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Michalik-Zym, D. B. Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec, "Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase", Appl. Microbiol. Biotechnol., 101 (2017) 1163-1174

 • E. Niedzialkowska, B. Mrugala, A. Rugor, P.C. M, A. Skotnicka, J.J. Cotelesage, G.N. George, M. Szaleniec, W. Minor, K. Lewinski,, "Optimization of overexpression of a chaperone protein of steroid C25 dehydrogenase for biochemical and biophysical characterization", Protein Expr. Purif., 134 (2017) 47-62

 • A. Rugor, A. Wójcik-Augustyn, E. Niedzialkowska, S. Mordalski, J. Staroń A. Bojarski, M. Szaleniec, "Reaction mechanism of sterol hydroxylation by steroid C25 dehydrogenase – homology model, reactivity and isoenzymatic diversity", J. Inorg. Biochem., 173 (2017) 28–43

 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1

 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413209

 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413207

 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413208

 • C. Löffler, K. Kuntze, J. R. Vazquez, A. Rugor, J.W. Kung, A. Böttcher, M. Boll, "Occurrence, genes and expression of the W/Se-containing class II benzoyl-coenzyme A reductases in anaerobic bacteria", Environ. Microbiol., 13(3) (2011) 696-709

bottom of page