top of page
Magdalena_Procner.jpg

Dr inz. Magdalena Procner

Procownik IKiFP od maja 2019
Telefon: +48 12 6395 155,
Pokój: 237
E-mail: magdalena.procner@ikifp.edu.pl

Tematy badawcze:

 • Badania kinetyki reakcji metodą zatrzymanego przepływu

 • Badania reaktywności porfiryn manganu (III) z wybranymi utleniaczami

 • Badania spektroskopowe i kinetyczne reakcji utleniania zanieczyszczeń organicznych na porfirynach manganu (III)

 • Przygotowanie nanowłókien polimerowych metodą elektroprzędzenia z roztworów polimerów

Metody:

 • Metoda zatrzymanego przepływu

 • Elektroprzędzenie

ORCID: 0000-0002-1185-0305

Wybrane publikacje:

 • M. Glanowski, P. Wójcik, M. Procner, T. Borowski, D. Lupa, P. Mielczarek, M. Oszajca, K. Świderek, V. Moliner, A.J. Bojarski, M. Szaleniec, "Enzymatic Δ1‑Dehydrogenation of 3‑Ketosteroids - Reconciliation of Kinetic Isotope Effects with the Reaction Mechanism", ACS Catal., 2021, 11, 13, 8211–8225

 • A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, M. Procner, M. Flejszar, M. Oszajca, M. Hochołowski, M. Tataruch, B. Mrugała, T. Janeczko, M. Szaleniec, "The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 202 (2020) 105731

 • M. Procner, Ł. Orzel, G. Stochel, R. van Eldik, "A Kinetic Study on the Efficient Formation of High-Valent Mn(TPPS)-oxo Complexes by Various Oxidants", Catalysts, 10(6) (2020) 610

 • A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, M. Procner, M. Flejszar, M. Oszajca, M. Hochołowski, M. Tataruch, B. Mrugała, T. Janeczko, M. Szaleniec, "The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 2020, 202, 105731-105740

 • M. Procner, Ł. Orzeł, G. Stochel, R. van Eldik, "A Kinetic Study on the Efficient Formation of High-Valent Mn(TPPS)-oxo Complexes by Various Oxidants", Catalysts, 2020, 10, 610-622

 • M. Procner, Ł. Orzeł, G. Stochel, R. van Eldik, “Catalytic degradation of Orange II by MnIII(TPPS) in a basic hydrogen peroxide medium: a detailed kinetic analysis”, Eur. J. Inorg. Chem., 2018, 3462-3471

 • K. Kosowska, M. Procner, P. Szatkowski, ”Effect of electrospinning conditions on PLA fibers morphology and UV degradation”, Engineering of Biomaterials, 2017, 143, 60

 • M. Procner, Ł. Orzeł, G. Stochel, R. van Eldik, “Spectroscopic and kinetic evidence for redox cycling, catalase and degradation activities of MnIII(TPPS) in basic aqueous peroxide medium”, Chem. Commun., 2016, 52, 5297-5300

 • Ł. Orzeł, J. Polaczek, M. Procner, “Recent advances in the investigations of NO activation on cobalt and manganese porphyrins: a brief review”, J. Coord. Chem., 2015, 68, 2971-2989

bottom of page