top of page
Katarzyna_Kurpiewska.jpg

dr Katarzyna Kurpiewska

Procownik IKiFP od lutego 007
Telefon: +48 12 6395 158,
Pokój: 234
E-mail: nckurpie@cyf-kr.edu.pl

Tematy badawcze:

  • Badania strukturalne biologicznie aktywnych białek i kompleksów białkowych

  • Badania struktur białek pod wysokim ciśnieniem

  • Wpływ mutacji na stabilność strukturalną białek

Metody:

  • Radiografia strukturalna makrocząsteczek

  • Radiografia strukturalna związków o aktywności biologicznej

  • Analiza biochemiczna białek

  • Chromatografia cieczowa białek

  • Hodowla komórek

bottom of page