top of page
Adam_Szeli.jpg

mgr inz. Adam Szeligowski

Naukowiec w projekcie TMS
Telefon: +48 12 6395 155
Pokój: 233
E-mail: ncszeli@cyfronet.pl

Tematy badawcze:

  • Produkcja PHA w drodze fermentacji bakteryjnej

Metody:

  • Fermentacja bakteryjna
bottom of page