top of page
olga_zastawny.jpeg

mgr Olga Zastawny

Doktorantka
Telefon: +48 12 6395 155
Pokój: 233
E-mail: nczastaw@cyfronet.pl

Tematy badawcze:

  • Produkcja PHA w drodze fermentacji bakteryjnej

Metody:

  • Fermentacja bakteryjna
  • Kataliza enzymatyczna
  • Chromatografia gazowa i cieczowa

bottom of page