top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Szaleniec

Porozumienie o współpracy między IKiFP PAN a AGH.

Jest nam bardzo miło oznajmić, że Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchnni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk podpisał porozumienie o współpracy z AGH.

Celem porozumienia jest współpraca naukowa w ramach Międzyinstytutowego Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej, wymiana pomysłów i doświadczeń oraz dobrych praktyk naukowych w dziedzinie nauk o życiu. W szczególności ma być ona skoncentrowana wokół realizacji wspólnych projektów naukowych, upublicznianiu ich wyników na konferencjach i we współnych publikacjach a także współnym prowadzeniu prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich.


25 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page