top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMaciej Szaleniec

Pozycja post-dock z mikrobiologii

Czas zatrudnienia: 12 miesięcy

Pensja: 1290 / 1800 euro /miesiąc; 5940 / 8300 PLN/ miesiąc (netto /brutto);

Data ogłoszenia konkursu: Listopad 2021

Przybliżony początek pracy: Luty 2022

Strona projektu: Beethoven Life project


Projekt Badawczy:

W projekcie FAEREACTION , badamy biochemię i mechanizm reakcji klasy nowych enzymów katalizujących rodnikową addycję fumaranu do szeregu mało aktywnych węglowodorów.

Te enzymy dodające fumaran (ang. fumarate-adding enzymes - FAE), tworzą podklasę tak zwanych enzymów glicynowo-rodnikowych. Enzymy te są bardzo wrażliwe na tlen cząsteczkowy i muszą być aktywowane do stanu rodnikowego przez specjalne enzymy aktywujące.Poszukujemy badaczy o doświadczeniu w:

  • biologii molekularnej, opracowywaniu systemów nadekspresji (zarówno w oparciu o plazmidy jak i transformacje genomu bakterii),

  • mikrobiologii, szczególnie bakterii beztlenowych (opracowanie medium stałego dla A. evansii)

  • opracowywaniu bioprocesów, monitorowaniu wzrostu bakterii i optymalizacji bioprocesów,

  • uczeniu studentów,

  • pisaniu raportów,

  • pisaniu publikacji.


Wymagania:

  • Doktorat z mikrobiologii, biologii molekularnej, biochemii lub podobnych dyscyplin

  • Poziom języka: płynna komunikacja w mowie i piśmie po angielsku, znajomość polskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem

  • Ze względu na charakter projektu bilateralnego wymagający dużej współpracy i związaną z tym faktem potrzebę podróżowania pomiędzy Krakowem i Marburgiem, kandydat(ka) powinien legitymować się paszportem COVID-19 (tzn. być w pełni zaszczepionym na SAR-COV-2 co umożliwia łatwy wjazd na terytorium Niemiec)Szczegóły projektu:

W ramach projektu prowadzone są wspólne badania pomiędzy partnerami z Niemiec i Polski. Główne cele projektu są następujące: (A) badania mutacyjne enzymów FAE, które mają na celu poznanie funkcji poszczególnych reszt aminokwasowych w centrum aktywnym oraz ich wpływu na specyficzność substratową, (B) charakterystyka innych enzymów FAE po udanej ekspresji w rekombinowanych systemie w celu zbadania ich dostosowania do innych substratów; zakładana jest również krystalizacja nowych enzymów FAE w celu poszerzenia wiedzy na temat struktury tej klasy enzymów, (C) badania enzymu aktywacyjnego i osiągnięcie aktywacji w warunkach in-vitro, (D) wielkoskalowe modelowanie (QMMM) mechanizmu reakcji katalizowanych przez FAE, wsparte danymi z eksperymentu; (E) opracowanie metod zastosowania FAE i ich mutantów w produkcji biotechnologicznej nowych związków.

W projekcie stosowane są techniki z dziedziny biologii molekularnej i enzymologii w połączeniu z modelowaniem molekularnym oraz biotechnologiczną inżynierią procesową. Wyniki projektu wpłyną pozytywnie na nasze zrozumienie procesów bioremediacji z zanieczyszczeń ropopochodnych i przemysłu chemicznego oraz dostarczą podstawowej wiedzy na temat mikrobiologii organizmów bioremediujących węglowodory. Wyjaśnienie mechanizmów reakcji katalizowanych przez całą klasę enzymów FAE dostarczy nowego wglądu w zasady działania tych enzymów. Na koniec zostaną opracowane nowe narzędzia biotechnologiczne umożliwiające syntezę wartościowych substratów do produkcji polimerów biodegradowalnych.Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z maciej.szaleniec@ikifp.edu.pl.

23 wyświetlenia0 komentarzy

Yorumlar


bottom of page