top of page

FunBioMed - "Nowe sfunkcjonalizowane polimery dla zastosowan medycznych"

Maciej_Guzik.jpg

dr Maciej Guzik

Kierownik Projektu

Karolina_Stępień.jpg

mgr Karolina Stepien

Członek zespołu

Daria_Solarz.jpg

mgr Daria Solarz

Członek zespołu

Szymon_Skibinski.jpg

mgr inz. Szymon Skibinski

Członek zespołu

mariusz_soltysik.jpg

dr Mariusz Sołtysik

Członek zespołu - naukowiec z tytułem doktora

Tomasz Witko.jpg

dr Tomasz Witko

Członek zespołu - naukowiec z tytułem doktora

Martyna_Podobińska.jpg

dr Martyna Seta

Członek zespołu - naukowiec z tytułem doktora

Katarzyna_Harazna.jpg

mgr inz. Katarzyna Harazna

Członek zespołu

Ewelina_Cichoń.jpg

mgr inz. Ewelina Cichon

Członek zespołu

Produkcja nowych funkcjonalizowanych polimerów i charakterystyka ich własciwosci materiałowych

Pierwsza część projektu FunBioMed polega na produkcji polimerów bakteryjnych w kontrolowanych warunkach. Polimery PHA zostaną sfunkcjonalizowane przy użyciu enzymów z różnymi lekami (takimi jak antybiotyki, steroidy i niesteroidowe leki przeciwzapalne). Następnie stworzymy materiały do konkretnych zastosowań i opiszemy ich właściwości fizyczne w skali mikro i makro.

pha_Lider.jpg

Badanie materiałów pod katem ich zastosowan w medycynie

Ostatni etap projektu przewiduje testowanie wybranych sfunkcjonalizowanych PHA in vivo. Będziemy kontynuować model zwierzęcy, aby ocenić skuteczność nowych biomateriałów w gojeniu ran.

pha_Lider3.jpg

Charakterystyka własciwosci biologicznych nowych materiałów

Po optymalizacji procesu produkcyjnego i zbadaniu właściwości nowych materiałów rozpoczniemy testy biologiczne. Nowe funkcjonalizowane materiały zostaną scharakteryzowane in vitro pod kątem ich biokompatybilności z wybranymi liniami komórkowymi odpowiednimi do ich przyszłych zastosowań. Równolegle będziemy przeprowadzać testy w celu opisania właściwości przeciwbakteryjnych nowych funkcjonalizowanych PHA.

pha_Lider2.jpg

Acnowlegments

PROJECT LIDER "Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowan medycznych" jest finansowany ze srodków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju

NCBiR+lider.jpg
bottom of page