top of page

PHA-Tech-Mat - „Biorafinacja oleju roslinnego do produkcji zaawansowanych materiałów kompozytowych”

Maciej_Guzik.jpg

dr Maciej Guzik

Kierownik Projektu

olga_zastawny.jpeg

mgr Olga Zastawny

Doktorantka

Adam Kaczmarski.jpg

Adam Kaczmarski

Członek zespołu

Tomasz Witko.jpg

dr Tomasz Witko

Członek zespołu - naukowiec z tytułem doktora

Adam_Szeli.jpg

mgr inz. Adam Szeligowski

Członek zespołu

Budowa prototypowej linii demonstracyjnej do produkcji PHA

Pierwsza część projektu PHA-Tech-Mat to zaprojektowanie, wykonanie i walidacja prototypu mobilnej linii demonstracyjnej - biorafinerii do produkcji dwóch rodzajów biopolimerów PHA.

Fermentor_TMS.jpg

Produkcja form uzytkowych z PHA poprzez techniki formowania przestrzennego

Ostatni etap projektu przewiduje testowanie wybranych sfunkcjonalizowanych PHA in vivo. Będziemy kontynuować model zwierzęcy, aby ocenić skuteczność nowych biomateriałów w gojeniu ran.

scaffolds.jpg

Przedstawienie potencjalnej roli polimerów w rozwoju polskiej gospodarki

W tej części projektu na podstawie dostępnych raportów przemysłowych i własnych opracowań eksperckich planowane jest znalezienie potencjalnych regionów gospodarki gdzie biopolimery mogą odegrać kluczową rolę.

gospodarka2.jpg

Podziekowania

PROJEKT TMS „ Biorafinacja olejów roslinnych do produkcji zaawansowanych materiałów kompozytowych ” jest finansowana ze srodków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju

NCBiR+tms.jpg
bottom of page