top of page

Wolne stanowiska w projekcie Beethoven FEAREACTION

Obecnie w projekcie mamy otwarte dwa stanowiska doktorskie:

Stanowisko doktora w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN:

ICSC PAN ogłasza otwarte stanowisko dla doktoranta w ramach projektu badawczego  Życie Beethovena (DFG-NCN). Stanowisko 4-letnie jest dostępne w ramach  Krakowska Szkoła Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich  z datą rozpoczęcia  według  harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021. Termin składania wniosków upływa 9 czerwca 2020 r.  

Wynagrodzenie za stanowisko podzielone jest na dwie części 

 • Stały stypendium doktoranckie (2104 zł netto za pierwsze dwa lata, 3242 zł netto po pozytywnej ocenie za ostatnie dwa lata - zgodnie z nowym rozporządzeniem)

 • Stypendium doktoranckie w Beethoven Life (3 lata, 4500 zł/mies.)

Projekt FAERACTION koncentruje się na badaniu biochemii i mechanizmu enzymów nowej klasy, które katalizują rodnikową addycję fumaranu do szeregu chemicznie interwęglowodorowych związków. Enzymy dodające fumaran (FAE) należą do podklasy rodnikowych enzymów glicyny. Są bardzo wrażliwe na inaktywację tlenem cząsteczkowym i do ich działania wymagają specjalnego enzymu aktywującego. Projekt prowadzony jest w ścisłej współpracy z grupą badawczą prof. dr Johann Heider  z Wydziału Biologii, Mikrobiologii Uniwersytetu w Marburgu.  

Projekt doktorski skupi się na opracowaniu biotechnologicznych metod syntezy cennych związków chemicznych w oparciu o systemy bakteryjne wyrażające enzymy FAE. Doktorantka opracuje również metody analityczne, które zostaną wykorzystane w projekcie oraz przeprowadzi badania kinetyczne enzymów.  

Oferujemy:

 • Praca w bardzo miłej i dynamicznej grupie Biokatalizy Teoretycznej i Doświadczalnej w ICChF PAN,

 • Zaangażowanie w polsko-niemiecki projekt badawczy,

 • Bardzo ciekawy, nowatorski projekt,

 • Możliwość rozwijania unikalnych umiejętności z zakresu chemii, biochemii, mikrobiologii i biotechnologii.

 

Poszukujemy kandydatów:

 • absolwent chemii biologicznej, chemii medycznej, biotechnologii, biofizyki, biochemii lub biologii

 • wysoce zmotywowany i  chętni do rozpoczęcia kariery naukowej,

 • z dobrymi umiejętnościami laboratoryjnymi

 • doświadczenie w mikrobiologii lub biologii molekularnej będzie dodatkowym atutem,

 • z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (przydałaby się znajomość języka niemieckiego),

 • ze zdolnością do przeprowadzenia znacznej części doktoratu w Marburgu (wysokie wymagania w zakresie mobilności).  

Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt Maciej Szaleniec ( maciej.szaleniec@ikifp.edu.pl lub ncszalen@cyfronet.pl ).

Stanowisko doktora na Uniwersytecie w Marburgu:

Wydział Biologii, Mikrobiologii, grupa badawcza prof. dr Johann Heider, oferuje finansowane przez strony trzecie stanowisko w niepełnym wymiarze godzin dla  Asystent naukowy (doktorant)


Stanowisko jest oferowane na okres 3 lat, jeśli nie trzeba brać pod uwagę wcześniejszych okresów kwalifikacji. Data rozpoczęcia jest jak najszybciej. Stanowisko jest w niepełnym wymiarze godzin (50% regularnych godzin pracy) z wynagrodzeniem i świadczeniami proporcjonalnymi do stanowiska w służbie publicznej w Hesji w Niemczech (TV-H E13; wynosi około 1400 € miesięcznie po opodatkowaniu, w zależności od wieku , kwalifikacje itp.).


Grupa badawcza zajmuje się biochemią beztlenowego metabolizmu drobnoustrojów i dalszymi aktualnymi zagadnieniami biochemii drobnoustrojów. Informacje o aktualnych publikacjach są dostępne na stronie http://www.uni-marburg.de/fb17/fachgebiete/mikrobio/heider/publications .


Zadania obejmują usługi dydaktyczne (w zakresie mikrobiologii) oraz badania naukowe na temat wspólnego projektu „Struktura i funkcja enzymów z rodnikami glicylowymi dodającymi fumaran: biochemia, modelowanie i zastosowania”. Projekt jest finansowany przez Niemiecką i Polską Fundację Naukową i obejmuje ścisłą współpracę z naukowcami z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego-Habera PAN w Krakowie (prof. Maciej Szaleniec). Głównym celem projektu jest wyjaśnienie mechanizmu reakcji syntazy benzylobursztynianu i enzymów pokrewnych oraz ustalenie biotechnologicznych zastosowań tych enzymów. Wykorzystane zostaną nowoczesne metody biologii molekularnej, biochemii, spektroskopii i biotechnologii. Oferujemy szkolenia badawcze w dynamicznej międzynarodowej grupie z wykorzystaniem różnych najnowocześniejszych technologii.


Stanowisko jest ograniczone do czasu odpowiedniego do uzyskania stopnia doktora. W ramach powierzonych obowiązków będzie zapewniona szeroka możliwość wykonywania samodzielnych badań naukowych kwalifikujących do uzyskania doktoratu. Ograniczenie jest zgodne z §2, 1 WissZeitVG.


Wybrany kandydat posiada tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie biologii lub chemii ze specjalizacją w mikrobiologii, biochemii lub genetyce i ma solidne praktyczne doświadczenie w zakresie metod biochemicznych, analitycznych lub biologii molekularnej. Przydatne będą doświadczenia w hodowli mikroorganizmów, technikach beztlenowych, pracy z białkami czy analityce biochemicznej. Dalsze wymagania to kreatywna i krytyczna mentalność, umiejętność pracy w międzynarodowym zespole i dobra znajomość języka angielskiego. Oczekuje się chęci dalszego podnoszenia kwalifikacji naukowych (np. pracy doktorskiej z zakresu mikrobiologii).


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z prof. dr Johannem Heiderem pod numerem +49-6421-2821527 lub heider@biologie.uni-marburg.de .


Aktywnie wspieramy rozwój zawodowy młodszych naukowców, m.in. poprzez ofertę Marburg Research Academy (MARA), biura zagranicznego oraz Biura Zasobów Ludzkich.


Wspieramy kobiety i gorąco zachęcamy je do aplikowania. W obszarach, w których kobiety są niedostatecznie reprezentowane, wnioski kobiet będą preferowane w przypadku równych kwalifikacji. Wnioskodawcy z dziećmi są mile widziani – Philipps University posiada certyfikat Uczelni Przyjaznej Rodzinie. Możliwe jest skrócenie czasu pracy. Wnioskodawcy z niepełnosprawnością opisaną w SGB IX (§2, 3) będą preferowani w przypadku równych kwalifikacji. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczać wyłącznie w formie kopii, ponieważ nie będą one odsyłane po zakończeniu procesu. Koszty aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w jednym pliku pdf na adres galina.bauer@biologie.uni-marburg.de pod numerem referencyjnym fb17-0021-wmz-2020. Termin upływa 29 maja 2020 r.
 

bottom of page